Quan hệ đầu tư

 Hướng tới một công ty đa ngành với cơ cấu sản xuất hợp lý, Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO 9 (VNECO 9) đã liên kết, hợp tác với các Doanh nghiệp trong nước triển khai một số dự án thuộc các ngành Du lịch, Sản xuất điện năng và Sản xuất hàng tiêu dùng.

Du lịch - Khách sạn

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO KHAI THÁC VẬN HÀNH NĂM 2014