ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

Thong bao moi hop DHDCD 2014

 

 Images/News/201431115241466917/vne903122014.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9
 
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Phòng họp tầng 2, Khách sạn GREEN WORLD HOTEL, số 44 đường Nguyễn Thi Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.
  • Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 31/03/2014.
  • Nội dung chính:
-          Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
-          Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
-          Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán;
-          Phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013;
-          Xin chủ trượng tăng vốn điều lệ giai đoạn 2014-2015;
-          Các chỉ tiêu tài chính năm 2014;
-          Lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
  • Tài liệu phục vụ cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 15/03/2014.
  • Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Uỷ quyền dự họp (trường hợp uỷ quyền dự họp) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp”về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 058.3522394 trước ngày 24/03/2014 (nếu là bản cứng) hoặc về địa chỉ email:sanhqb@gmail.com (nếu file hình ảnh)
Quý Cổ đông cũng có thể uỷ quyền dự họp cho một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty.
  • Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
  2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!
Trân trọng!
                                                                  Nha Trang, ngày 10 tháng 03 năm 2014
               TM. Hội đồng quản trị
                                                                                    KT. Chủ tịch
                                                                                                                     Phó Chủ tịch
Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 2901