ĐHĐCĐ

Công bố thông tin tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


        Số: 21A/2024/VNECO9-CBTT

      V/v: Công bố thông tin tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày 12 tháng  03  năm 2024

                                          Kính gửi:  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 0258.3525 886          Fax: 0258.3522 394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh.
  6. Loại thông tin công bố: (X) 24 giờ, (  ) 72 giờ, (  ) Yêu cầu, (X) Bất thường, ( ) Định kỳ.
  7. Nội dung của thông tin công bố:

7.1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 02/04/2024.

7.2. Thời gian thực hiện đại hội: Dự kiến từ 08h00 đến 11h30, ngày 27 tháng 04 năm 2024;

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Nội dung chính của đại hội, mẫu giấy đăng ký và ủy quyền tham dự cũng như tài liệu họp Đại hội sẽ được công bố dự kiến ngày 05/04/2024 trên website: http://www.vneco9.com.

­­

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

-        Như trên.

-        Lưu: P.TH, Vp Cty.

 

                                                                                                                                                                                                  

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 738