ĐHĐCĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2018

 _VE9_CBTT_BCTC quý 3 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm trên 10% so với cùng kỳ: www.mediafire.com/file/da5aznnevd25p3p/VE9_Cbtt_BCTC_quy_3_nam_2018_va_giai_trinh_CLLN_giam_Signed.pdf/file

_VE9_CBTT_BCTC BAN NIEN 2018 VA GIAI TRINH CLNN GIAM :www.mediafire.com/file/ws7iuwctc47u6xg/VE9_CBTT_BCTC_ban_nien_2018_va_giai_trinh_CLLN_giam.pdf/file

 _VE9_BCTC_SOAT XET 6 THANG :www.mediafire.com/file/apaqx1qkuthw9cw/VE9_BCTC_SOAT_XET_6_THANG.pdf/file

 _VE9_BCTC_Q2_2018 

:www.mediafire.com/file/hyyk825ezds1cbv/VE_BCTC_Q2_18.pdf

 _VE9_BCTC_Q1_2018 : www.mediafire.com/file/4m0lrr290o6zmw4/VE9_BCTC_Q1_2018.pdf

 _VE9 Cbtt_BCTC Q1 2018 và giải trình 1 : www.mediafire.com/file/bx6gai267z2j7e6/VE9_Cbtt_BCTC_Q1_2018_va_giai_trinh1.PDF

_VE9 Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017:

      + VE9_BCTC_KT 2017: www.mediafire.com/file/bzseyx803ard84b/VE9_BCTC_KT_2017.pdf

      + VE9 CBTT BCTN năm 2017 : www.mediafire.com/file/6x2ltsje5icq31l/VE9_CBTT_Bctn_nam_2017.pdf

_VE9 - Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ (ô. Nguyễn Văn Dụy): www.mediafire.com/file/6ql4vbllb4j3uq2/VE9_-_Thong_bao_giao_dich_cua_co_dong_noi_bo_Nguyen_Van_Duy_T4_2018.pdf

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 1649