Tin xem nhiều nhất
Khách sạn Xanh Nha Trang

Khách Sạn Xanh Nha Trang trực thuộc Công Ty Cổ Đầu Tư Và Phần Xây Dựng VNECO 9, là một trong những ....


Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang vneco9 Khách sạn Thiết kế website
Tin tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

_VE9 BCTC Quý 2 năm 2017: www.mediafire.com/file/bw8q2xy35bvllbl/VE9_BCTC_Q2_17.pdf

_VE9 BCTC Quý 1 năm 2017:www.mediafire.com/file/04if1js48wzjqma/VE9_BCTC_Q1.2017.pdf

_VE9 BCTC kiểm toán năm 2016:www.mediafire.com/file/lajdoj72yl2rv95/VE9_BCTC_KIEMTOAN_2016.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Q4 năm 2016:www.mediafire.com/file/ok84ysefk0ydo0c/VE9_BCTC_Q4_16.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Q3 năm 2016: www.mediafire.com/file/0febv5n8b5gebvq/VE9_BCTC_Q3_2016.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Giữa niên độ năm 2016:Images/News/201443892978745/VE9-Giai-trinh-BCTC-ban-nien-2016.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Giữa niên độ đã được soát xét năm 2016:www.mediafire.com/download/n0gvssi12r42gcc/VE9_BCTC_Soat+xet+6+thang.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Q2 năm 2016:www.mediafire.com/download/4i5ir3guj5lj8j6/VE9_BCTC_Q2_16.pdf

_Giải trình CBTT BCTC Q 1 năm 2016:Images/News/201443892978745/VE9-giai-trinhCBTT-BCTC-Q1-2016_1.pdf

_Báo cáo tài chính quý I 2016:

www.mediafire.com/download/adx1ccteveabcq1/VE9_BCTC_Q1_16.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm 2015:

www.mediafire.com/download/10kpyf5q1lnn24v/VE9_BCTC_2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q IV 2015:www.mediafire.com/download/8i3nq8zi7thj6ms/VE9_BCTC_Q4_15.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q3 2015:

  + Báo cáo Tài  Chính Riêng Q III 2015:www.mediafire.com/download/b029vsccpqhbi2g/BCTC+Q3-2015.pdf

  + Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q III năm 2015:www.mediafire.com/download/ar952c8816l38d3/VE9_BCTC_Q3_HN.pdf

_Báo Cáo Tài chính soát xét giữa niên độ riêng 2015:www.mediafire.com/download/89807rc5q3dkl98/VE9_BCTC_rieng_soat+xet-2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính soát xét giữa niên độ HN 2015:www.mediafire.com/download/2q4z9dba2de7fr6/VE9_BCTC_HN_soat_xet-6-2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q2 2015:

+ Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q II năm 2015:www.mediafire.com/download/sodob7sm7ij5n95/Q2.15-VE9_BCTC_HN.pdf

+ Báo cáo Tài Chính Cty Mẹ VNECO9 Q II năm 2015:www.mediafire.com/download/iel8p7chvp5lvzh/Q2.15-VE9_BCTC_RIENG.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q1 2015:

+ Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q I năm 2015 :www.mediafire.com/download/qxe122ofjajycql/BCTC_HN_Q1_2015_Final.pdf

+ Báo cáo Tài Chính Cty Mẹ VNECO9 Q I năm 2015 :www.mediafire.com/download/tizmqqa5ypen94s/BCTC_m%E1%BA%B9_Q1_2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm 2014:

+ Báo cáo Tài  Chính Riêng năm 2014: www.mediafire.com/view/bd52h3qr265kmkh/VE9_BCTC_Rieng_2014.pdf

Giải trình chênh lệch BCTC riêng 2014:Images/News/2011113173040415426/VE9_GTCL_BC-rieng.pdf

+ Báo cáo Tài  Chính Hợp Nhất Năm 2014:www.mediafire.com/view/y229rp51igr2rr9/VE9_BCTC_HN_2014.pdf

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất 2014:Images/News/2011113173040415426/VE9_Giai-trinh-CL-BC-HN.pdf

_Báo Cáo Tài chính Q IV năm 2014:

+ Báo cáo Tài  Chính Riêng Q IV 2014: 

www.mediafire.com/view/sjoto5on27mrjn3/VE9_BCTC_Rieng_Q4_14.pdf

+ Báo cáo Tài  Chính Hợp Nhất Q IV 2014:

www.mediafire.com/view/ao9wff81gqv515i/CBTT_HN_Q4.14.pdf

_Báo Cáo Tài chính Q III năm 2014: 

     + Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q III: www.mediafire.com/view/dxedqbryj12kqlz/BCTC_HN_Q3_2014.pdf

     + Báo cáo Tài  Chính VNECO9 Q III :www.mediafire.com/view/p9me5xvuxrxp5z5/BCTC_VNECO9_Q3_14.pdf

_Báo cáo tài chính quý II năm 2014:

www.mediafire.com/view/onccg5aaah41vbg/BCTC_Q2_2014.pdf

_Báo cáo tài chính quý I năm 2014:

www.mediafire.com/download/ac7v301b36s09h3/thaibcq1.1404162014%28FILEminimizer%29.pdf

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 27432