Khách sạn GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang Thiết kế website vneco9 Green hotel Nha Trang
Tin tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

_VE9 BCTC Quý 2 năm 2017: www.mediafire.com/file/bw8q2xy35bvllbl/VE9_BCTC_Q2_17.pdf

_VE9 BCTC Quý 1 năm 2017:www.mediafire.com/file/04if1js48wzjqma/VE9_BCTC_Q1.2017.pdf

_VE9 BCTC kiểm toán năm 2016:www.mediafire.com/file/lajdoj72yl2rv95/VE9_BCTC_KIEMTOAN_2016.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Q4 năm 2016:www.mediafire.com/file/ok84ysefk0ydo0c/VE9_BCTC_Q4_16.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Q3 năm 2016: www.mediafire.com/file/0febv5n8b5gebvq/VE9_BCTC_Q3_2016.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Giữa niên độ năm 2016:Images/News/201443892978745/VE9-Giai-trinh-BCTC-ban-nien-2016.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Giữa niên độ đã được soát xét năm 2016:www.mediafire.com/download/n0gvssi12r42gcc/VE9_BCTC_Soat+xet+6+thang.pdf

_Báo Cáo Tài Chính Q2 năm 2016:www.mediafire.com/download/4i5ir3guj5lj8j6/VE9_BCTC_Q2_16.pdf

_Giải trình CBTT BCTC Q 1 năm 2016:Images/News/201443892978745/VE9-giai-trinhCBTT-BCTC-Q1-2016_1.pdf

_Báo cáo tài chính quý I 2016:

www.mediafire.com/download/adx1ccteveabcq1/VE9_BCTC_Q1_16.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm 2015:

www.mediafire.com/download/10kpyf5q1lnn24v/VE9_BCTC_2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q IV 2015:www.mediafire.com/download/8i3nq8zi7thj6ms/VE9_BCTC_Q4_15.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q3 2015:

  + Báo cáo Tài  Chính Riêng Q III 2015:www.mediafire.com/download/b029vsccpqhbi2g/BCTC+Q3-2015.pdf

  + Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q III năm 2015:www.mediafire.com/download/ar952c8816l38d3/VE9_BCTC_Q3_HN.pdf

_Báo Cáo Tài chính soát xét giữa niên độ riêng 2015:www.mediafire.com/download/89807rc5q3dkl98/VE9_BCTC_rieng_soat+xet-2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính soát xét giữa niên độ HN 2015:www.mediafire.com/download/2q4z9dba2de7fr6/VE9_BCTC_HN_soat_xet-6-2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q2 2015:

+ Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q II năm 2015:www.mediafire.com/download/sodob7sm7ij5n95/Q2.15-VE9_BCTC_HN.pdf

+ Báo cáo Tài Chính Cty Mẹ VNECO9 Q II năm 2015:www.mediafire.com/download/iel8p7chvp5lvzh/Q2.15-VE9_BCTC_RIENG.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm Q1 2015:

+ Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q I năm 2015 :www.mediafire.com/download/qxe122ofjajycql/BCTC_HN_Q1_2015_Final.pdf

+ Báo cáo Tài Chính Cty Mẹ VNECO9 Q I năm 2015 :www.mediafire.com/download/tizmqqa5ypen94s/BCTC_m%E1%BA%B9_Q1_2015.pdf

_Báo Cáo Tài chính năm 2014:

+ Báo cáo Tài  Chính Riêng năm 2014: www.mediafire.com/view/bd52h3qr265kmkh/VE9_BCTC_Rieng_2014.pdf

Giải trình chênh lệch BCTC riêng 2014:Images/News/2011113173040415426/VE9_GTCL_BC-rieng.pdf

+ Báo cáo Tài  Chính Hợp Nhất Năm 2014:www.mediafire.com/view/y229rp51igr2rr9/VE9_BCTC_HN_2014.pdf

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất 2014:Images/News/2011113173040415426/VE9_Giai-trinh-CL-BC-HN.pdf

_Báo Cáo Tài chính Q IV năm 2014:

+ Báo cáo Tài  Chính Riêng Q IV 2014: 

www.mediafire.com/view/sjoto5on27mrjn3/VE9_BCTC_Rieng_Q4_14.pdf

+ Báo cáo Tài  Chính Hợp Nhất Q IV 2014:

www.mediafire.com/view/ao9wff81gqv515i/CBTT_HN_Q4.14.pdf

_Báo Cáo Tài chính Q III năm 2014: 

     + Báo cáo Tài Chính Hợp nhất Q III: www.mediafire.com/view/dxedqbryj12kqlz/BCTC_HN_Q3_2014.pdf

     + Báo cáo Tài  Chính VNECO9 Q III :www.mediafire.com/view/p9me5xvuxrxp5z5/BCTC_VNECO9_Q3_14.pdf

_Báo cáo tài chính quý II năm 2014:

www.mediafire.com/view/onccg5aaah41vbg/BCTC_Q2_2014.pdf

_Báo cáo tài chính quý I năm 2014:

www.mediafire.com/download/ac7v301b36s09h3/thaibcq1.1404162014%28FILEminimizer%29.pdf

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 29251