Green hotel Nha Trang Thiết kế website GreenhotelNhaTrang Khách sạn vneco9 Green hotel Nha Trang
Tin tức

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình lợi nhuận lỗ (giảm) trên 10% so với cùng kỳ.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


        Số:   15A/2022/VNECO9-CBTT

      V/v: “CBTT BCTC Quý 1 năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm (lỗ) trên 10% so với cùng kỳ”.                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày 19 tháng  4  năm 2022

                                          Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

                                                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 0258.3525 886          Fax: 0258.3522 394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh.
  6. Loại thông tin công bố: ( ) 24 giờ, (  ) 72 giờ, (  ) Yêu cầu, () Bất thường, (X) Định kỳ.
  7. Nội dung của thông tin công bố:

7.1  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được lập ngày 15 tháng 4 năm 2022 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.

7.2  Nội dung giải trình chênh lệch lỗ (giảm) trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ:

Giải trình nguyên nhân chênh lệch lỗ 10% Q1.2022 so với Q1.2021: LNST Quý 1.2022 là: (186.205.163) đồng và LNST Q1.2021 là: (591.232.669) đồng nguyên nhân chênh lệch lỗ giảm trên 10% của Q1.2022 so với Q1.2021 là do Chi phí Quản lý doanh nghiệp  Q1.2022 giảm nhiều so với Q1.2021.

8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: http://www.vneco9.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

-        Như trên.

-        Lưu: P.TH, Vp Cty.

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 122