vneco9 Green hotel Nha Trang Khách sạn Thiết kế website GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang
Tin tức

CBTT BCTC Bán niên soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm (lỗ) trên 10% so với cùng kỳ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


        Số:  268/2021/VNECO9-CBTT

      V/v: “CBTT BCTC Bán niên soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021  và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm (lỗ) trên 10% so với cùng kỳ”.                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày  10  tháng  08 năm 2021

                                          Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

                                                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 0258.3525 886          Fax: 0258.3522 394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh.
  6. Loại thông tin công bố: ( ) 24 giờ, (  ) 72 giờ, (  ) Yêu cầu, () Bất thường, (X) Định kỳ.
  7. Nội dung của thông tin công bố:

7.1  Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được lập ngày 10 tháng 8 năm 2021 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.

7.2  Nội dung giải trình chênh lệch lỗ (giảm) trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ:

Lợi nhuận sau thuế Bán niên soát xét năm 2021 là: (940.562.528) đồng và Lợi nhuận sau thuế Bán niên soát xét năm 2020 là: (4.423.946.333) đồng nguyên nhân chênh lệch lỗ giảm trên 10% là do Chi phí Quản lý doanh nghiệp bán niên năm 2021 giảm nhiều so với bán niên năm 2020.

8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: http://www.vneco9.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

-        Như trên.

-        Lưu: Vp Cty.

                                                                                                      

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 408