Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang Khách sạn vneco9 Thiết kế website
Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


        Số:        124A/2021/VNECO9-CBTT

      V/v: “CBTT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021”                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày 12 tháng 07 năm 2021

                                                         

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

                                                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 058.3525.886          Fax: 058.3522.394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh là người được ủy quyền CBTT.
  6. Loại thông tin công bố: (X) 24 giờ, (  ) 72 giờ, (  ) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

-       Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ vào Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 195/2021/HĐKT-AFCVN, ngày 12/07/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 và Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 trân trọng công bố thông tin như sau:

Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: http://www.vneco9.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

                                                                                                                  NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

-        Như trên.

-        Lưu: Vp Cty.

 

                                                                                     

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 441