Giới thiệu

Ban lãnh đạo

 Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Chí Linh                  Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Văn Dụy                  Phó Chủ tịch HĐQT        

- Ông: Hồ Văn Quang                     Thành viên HĐQT

- Bà: Vũ Thị Thanh Nga                   Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Văn Cải                    Thành viên HĐQT

 

Ban kiểm soát

- Bà:   Phạm Thị Thương                 Trưởng Ban kiểm soát

- Ông: Đặng Văn Nguyên                 Thành viên Ban kiểm soát

- Bà:   Vương Thị Thanh Huyền         Thành viên Ban kiểm soát

Ban Giám đốc Công ty

- Ông: Nguyễn Văn Dụy                  Giám đốc Công ty

                      

- Ông: Trương Văn Sanh                  Phó Giám đốc Công ty

 

- Ông: Thái Bá Tuấn                        Phó Giám đốc Công ty

Kế toán trưởng Công ty

- Ông: Lê Ngọc Anh

 

 

Cố Vấn Tài Chính Công Ty

- Ông :Phạm Trung Lân

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 13163