Lĩnh vực xây lắp

Công trình đang thi công năm 2013

 Công trình đang thi công

Stt

Tên công trình

Quy mô

1

Đường dây 220kV Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các Công trình điện Miền Nam
- Giá trị thực hiện: 
38.111.645.000 VNĐ

- Hoàn thành: dự kiến tháng 12 năm 2013

 

Xây dựng mới 14 Km ĐZ 220KV 4 mạch

2

 

 

Gói thầu số 8 “Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt điện nước”, hạng mục: Phần hệ thống thuộc công trình Khách sạn xanh Nha Trang 2

Tên ban quản lý dự án: Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang

- Giá trị thực hiện: 30.895.748.000 VND

- Hoàn thành: dự kiến tháng 5 năm 2013

 

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt điện nước khách sạn 20 tầng quy mô 4 sao

3

Gói thầu số 10 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ”, hạng mục: Phần hệ thống thuộc công trình Khách sạn xanh Nha Trang 2

Tên ban quản lý dự án: Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang

- Giá trị thực hiện: 6.289.956.000 VND

- Hoàn thành: dự kiến tháng 5 năm 2013

 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ khách sạn 20 tầng quy mô 4 sao

4

 

Đường dây 220kV TTĐL Duyên Hải – Trà Vinh

Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các Công trình điện Miền Nam
- Giá trị thực hiện: 
3.535.893.000 VNĐ

- Hoàn thành: dự kiến năm 2013

 

Xây dựng mới 3 vị trí móng ĐZ 220kV

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 6165