Lĩnh vực xây lắp

Công trình đang thi công

STT

Tên Công trình

Quy mô

1

Xây lắp trạm biến áp 500 KV Ô Môn
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các Công trình điện Miền Nam
- Giá trị thực hiện: 18.000.000.000 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 2/2009

TBA 500kV

2

Xây lắp trạm biến áp 220 KV Phan Thiết
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các Công trình điện Miền Nam
- Giá trị thực hiện: 17.984.549.000 VNĐ
- Hoàn thành: Dự kiến quý 2/2009

TBA 220kV

3

Đường dây 110 KV Cần Thơ - Châu Thành 
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam – Công ty điện lực 2
- Giá trị thực hiện: 7.311.103.000 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 4/2009

Đường dây 110kV

4

Đường dây 110 KV Đak Nông - Đak Mil
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Trung
- Giá trị thực hiện: 3.821.496.000
- Hoàn thành: dự kiến quý 2/2009

Đường dây 110kV

5

Đường dây 220 KV Hàm Thuận – Phan Thiết
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam
- Giá trị thực hiện: 20.268.496.000 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 2/2009

 

Đường dây 220kV

6

Đường dây 220 KV Bà Rịa Vũng Tàu
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Các công trình điện Miền Nam 
- Giá trị thực hiện: 15.283.073.191 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 2/2009

 

Đường dây 220kV

7

Trạm biến áp 110 KV Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2
- Giá trị thực hiện: 7.034.954.676 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 1/2009

 

TBA 110kV

8

Trạm biến áp 110 KV Đà Lạt 2, tỉnh Lâm Đồng
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2
- Giá trị thực hiện: 6.594.110.423 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 3/2009

 

TBA 110kV

9

Gói thàu số 03 : " Xây lắp trạm, HT thông tin liên lạc , thuộc dự án TBA 110 KV KV Vĩnh An - Tỉnh Đồng Nai
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Các công trình điện Miền Nam 
- Giá trị thực hiện: 6.387.369.346 VNĐ
- Hoàn thành:

TBA 110kV

10

Nâng cấp đường dây 110 KV Bảng Tràng - Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2
- Giá trị thực hiện: 16.387.369.346 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 3/2009

Đường dây 110kV

11

Trạm biến áp 110 KV Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Tên ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2
- Giá trị thực hiện: 11.363.218.607 VNĐ
- Hoàn thành: dự kiến quý 2/2009

TBA 110kV

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 9211