Khách sạn Thiết kế website Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang vneco9
Hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực xây lắp

Thương hiệu VNECO 9 từ lâu đã rất quen thuộc với các doanh nghiệp ngành xây lắp điện, là nhà thầu đáng tin cậy của các Ban quản lý dự án điện miền Nam và miền Trung. Green Hotel Nha Trang thực sự gắn bó với các công ty lữ hành trong nước và quốc tế và là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài

Quan hệ đầu tư

Du lịch - Khách sạn

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO KHAI THÁC VẬN HÀNH NĂM 2014

Tin tức